Təlim strukturu

 • 1

  Müəssisə haqqında məlumat

  • Tur təşkilatı xidməti göstərən müəssisələr üçün sorğu

 • 2

  "SAHMAN" proqramı barədə ümumi məlumat

  • "SAHMAN" proqramı barədə ümumi məlumat

  • "SAHMAN" proqramı

 • 3

  Standart və normalar

  • Sanitariya və gigiyena standart və normalar

  • TƏBİB - tur təşkilatı xidməti göstərən müəssisələr üçün metodiki göstərişlər

 • 4

  Tur təşkilatı xidməti göstərən müəssisələr üçün “SAHMAN” təlim proqramı

  • "SAHMAN" təlim proqramı

  • "SAHMAN" təlim proqramı - video təlimat

 • 5

  İmtahan

  • İmtahan haqqında qısa məlumat

  • İmtahan

 • 6

  Öhdəlik məktubu

  • Öhdəlik sənədinin yüklənilməsi və təqdim edilməsi

 • 7

  Monitorinq forması

  • “SAHMAN” proqramı iştirakçılarının monitorinqi forması

  • “SAHMAN” proqramı iştirakçılarının monitorinqi forması